Analýza faktorů ovlivňujících finanční vývoj cen bytů v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca je zameraná na analýzu faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu bytov v Brne. V práci bola vyhotovená podrobná analýza aktuálnej ponuky bytov v Brne a porovnaná s trhom v Prahe. Zo získaných údajov o bytoch bol vytvorený regresný model použitím softvéru JASP. Základným výstupom práce je konštrukcia interaktívnej kalkulačky na základe implementácie vytvorených modelov softvérom JASP, ktorá umožňuje predikovať ceny bytov.
The diploma thesis is focused on the analysis of the factors that influence the price of flats in Brno. In the thesis a detailed analysis of the current supply of flats in Brno was made and compared with the market in Prague. From the obtained data on apartments a regression model was created using JASP software. The main output of the thesis is the construction of an interactive calculator based on the implementation of the created models by the JASP software, which allows to predict the prices of flats.
Description
Citation
HORVÁTH, M. Analýza faktorů ovlivňujících finanční vývoj cen bytů v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Otázky vedoucí práce - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. prof. Kocmanová Ph.D. - Proč jste neuvažoval vliv makroekonomických ukazatelů? Například zvyšující se úrokovou sazbu. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO