Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh nové metropolitní radnice umístěné na brněnské okružní třídě koncentruje všechny pracoviště městské samosprávy na jedno místo, a sice na severní část náspu mezi ulicemi Benešova a Koliště v těsné blízkosti budovy bývalé celnice a paláce Morava. Výchozím předpokladem je budoucí přesun hlavního nádraží a uvolnění pozemků dnešního kolejiště pro park a další výstavbu.
Design of a new metropolitan city hall located on the Brno ringstrasse concentrates all workplaces city government in one place, namely in the northern part of the embankment between Benešova and Koliště streets near the former customs building palace Moravia. The underlying assumption is the future transfer of the main station and the release of area for the park (today trackage) and other construction.
Description
Citation
HANŽL, J. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Aleš Burian (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Ivan Wahla (člen) doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO