Porovnání paralelních souborových systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo porovnání několika zástupců paralelních souborových systému. Zaměřuje se na výkonnost operací čtení/zápis v závislosti na různých typech zátěže a spolehlivost systémů, která sleduje odolnost proti výpadkům a ztrátě dat. První část práce je věnována studiu osmi nejrozšířenějších zástupců paralelních souborových systému. Z nich byly vybráni tři konkrétní systémy pro podrobnější zkoumání: Lustre, GlusterFS a CephFS. Za účelem jejich otestování byla navržena a implementována automatizovaná sada testovacích úloh. Vybrané systémy byly postupně nainstalovány na testovací hardware a otestovány pomocí připravené testovací sady. Naměřené výsledky byly popsány a vzájemně porovnány. Závěrečná část práce hodnotí vlastnosti zvolených systémů a jejich vhodnost pro konkrétní typy zátěže.
The goal of this thesis was to explore several parallel file systems, and to evaluate their performance under various conditions. The main focus of this assessment were read and write speeds in different workloads, the reliability of each system, and also their ability to protect from data loss. Initially, this thesis introduces eight of the most commonly used parallel file systems. From these, three were selected for further testing: Lustre, GlusterFS, and CephFS. To be able to evaluate their performance accurately, a suite of automated tests was developed. These benchmarks were run for each individual file system in our testing lab. The final part of this work evaluates the results and discusses the features of each of the file systems and their suitability for particular workloads.
Description
Citation
PAZDERA, M. Porovnání paralelních souborových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Získal jste poměrně slušnou představu o paralelních souborových systémech. Testy však byly poněkud omezeny počtem počítačů i disků v nich. Očekáváte, na základě získaných zkušeností a studia podkladů, nějaké výraznější odchylky při použití datových uzlů nebo při použití více disků v jednotlivých uzlech?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO