Pokročilá filtrace elektronických důkazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na možnosti implementace rozšířených možností filtrace elektronických důkazů uložených na open source cloudovém úložišti NextCloud. V práci je popsána právní analýza vývoje úložiště elektronických důkazů, architektura systému NextCloud, homomorfní šifrování a jeho možné použití, atributové vyhledávací šifrování a jeho využití a implementace jednoduché samostatně stojící filtrační klientské aplikace. V rámci tvorby práce byli osloveni odborníci na elektronické důkazy, aby zodpověděli otázky ohledně výběru filtračních kritérií. Stěžejní částí práce je popis implementace filtrace uvnitř systému NextCloud, které bylo rozšířeno o pět nových filtračních kritérií. Výsledek implementace filtrace uvnitř systému NextCloud byl podroben zátěžovým a funkčním testům.
This thesis focuses on the implementation of advanced filtering of digital evidence stored on an open source cloud storage NextCloud. The contents of the thesis are law analysis regarding the storage of digital evidence in NextCloud, design of NextCloud, homomorphic encryption and its possible usages, attribute based searchable encryption and its usages and implementation of a simple stand-alone filtration client. Experts on digital evidence were asked about the choice of filtration criteria as a part of the thesis. The key feature of the thesis is a description of implementation of filtration inside NextCloud which has been extended to contain five new filtration criteria. The result has been submitted to performance and functional tests.
Description
Citation
CHUDÁČEK, O. Pokročilá filtrace elektronických důkazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Cíbik (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky komisie: Je na cloude riešená autentičnosť dát vzhľadom na spomenutú možnú úpravu dokazov? Čo je najpomalšia časť systému vzhľadom na výsledky testovania?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO