Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení 4 osob. Obvodové nosné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové, z tepelně – izolačního betonu Liaver. Stropní konstrukce je železobetonová jednostranně vyztužená deska, střecha je plochá jednoplášťová. Obvodové stěny jsou provedeny z pohledového betonu nebo obloženy obkladem z přírodní břidlice.
This is a construction of a new family house. Building has two floors above ground and one below ground. This family house will be a permanent home for four people. Perimeter load-bearing walls are designed as monolithic and reinforced concrete walls made from thermal insulating concrete Liaver. Ceiling construction is made from reinforced concrete and one-sided reinforced plate and roof is flat and single-layered. Perimeter walls are made from exposed concrete or paneled with natural slate.
Description
Citation
ŠEFFLOVÁ, M. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO