Sportovní centrum

but.committeedoc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,cs
but.defenceStudentka představila svou diplomovou práci na téma Sportovní centrum. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Například: Nezakreslená hydroizolace v suterénním zdivu. Výkresy řezu - značení železobetonu u základové konstrukce. Založení konstrukce s přítomností podzemní vody, jaké jsou možnosti založení? Řešení napojení hydroizolace v suterénu v místě žb. stěn ze ztraceného bednění. Jak jsou řešeny prostupy. Provázání stěn ze ztraceného bednění s vnitřními stěnami z keramických bloků? Jak bude řešeno větrání suterénu? Otázky komise: Jaká je vzdálenost svislé výztuže ve stěně? Jak bude odvodněno staveniště? Dispoziční řešení suterénu a řešení provozu kuchyně. Skutečná požární odolnost stropních předpjatých panelů, umístění. Kouřový senzor - co je to za zařízení?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – pozemní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorUtíkalová, Ivanacs
dc.contributor.authorBuchtelová, Anetacs
dc.contributor.refereeUtíkal, Alešcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:57:17Z
dc.date.available2022-02-08T04:57:17Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby sportovního centra. Jedná se o objekt o třech podlažích, tzn. Dvou nadzemních podlaží a suterénu. Objekt je částečně podsklepen. V objektu se nacházejí sportovní prostory pro posilování, squashové kurty, wellness, kancelářské prostory pro zaměstnance a vedení objektu. V přízemí se dále nachází prostory kantýny s provozním zázemím. Hlavní vstup se nachází na západní straně u navrženého parkoviště. Do objektu se dá dále vstoupit na jižní a východní straně objektu přes prostory kantýny a vedlejšího schodiště. V areálu centra je celkově navrženo sedmdesát osm parkovacích stání, z toho čtyři jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je navržen zděný z keramických cihel s obousměrným konstrukčním systémem a zateplený systémem ETICS. Fasáda objektu je částečně kontaktní a částečně provětrávaná. Na stěnách jsou použity prvky pro zelené stěny. Objekt je zastřešen plochou zelenou extenzivní střechou.cs
dc.description.abstractThe contents of the diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of a sports center. It´s a building with three floors, ie. two floors and basement. The building has a partial basement. In the building are sports facilities for fitness, squash courts, wellness, office spaces for employees and management. On the ground floor there is also a canteen with operating facilities. The main entrance is located on the west side of the proposed parking lot. The building can be entered on the south and east side of the building through the canteen and a side staircase. A total of seventy-eigth parking places are designed in the center, four of which are for people with reduced mobility and orientation. The building is designed of ceramic bricks with a two–way construkction system and insulated ETICS system. The facade of the building is partly contact and partly ventilated. Elements for green walls are used on the walls. The building is covered with a flat green extensive roof.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationBUCHTELOVÁ, A. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203761
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSportovní centrumcs
dc.subjectPardubicecs
dc.subjectplochá extenzivní střechacs
dc.subjectzákladové pásycs
dc.subjectETICScs
dc.subjectpředpjatý stropní panel Spirollcs
dc.subjectpodhledcs
dc.subjectvýtahcs
dc.subjectkontaktní fasádacs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectminerální izolacecs
dc.subjectsquashcs
dc.subjectkantýnacs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectsauna.cs
dc.subjectSports centeren
dc.subjectPardubiceen
dc.subjectflat extensive roofen
dc.subjectfoundation stripsen
dc.subjectETICSen
dc.subjectprestressed ceiling panel Spirollen
dc.subjectsoffiten
dc.subjectelevatoren
dc.subjectcontact facadeen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectmineral insulationen
dc.subjectsquashen
dc.subjectcanteenen
dc.subjectwellnessen
dc.subjectsauna.en
dc.titleSportovní centrumcs
dc.title.alternativeSports Centeren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-31cs
dcterms.modified2022-02-07-18:44:30cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141878en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:57:17en
sync.item.modts2022.02.08 04:14:38en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
34.78 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59230.pdf
Size:
196.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59230.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59053.pdf
Size:
199.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59053.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141878.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141878.html
Collections