Využitie FSR senzorov pre monitorovanie dynamiky chôdze

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Altmetrics
Abstract
Tento článok je zameraný na návrh a implementáciu zariadenia pre monitorovanie dynamiky chôdze. V klinickom prostredí sa dynamika chôdze monitoruje v špecializovaných pohybových laboratóriách založených na kamerových systémoch prípadne tlakových podlahových podložkách, ktoré poskytujú lekárovi len časovo-obmedzený pohľad na zdravotný stav pacienta v nemocničnom prostredí. Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť funkčný prototyp meracieho zariadenia využívajúc silové odporové senzory integrované do senzorickej vložky do topánky tak, aby bolo možné snímať statické a dynamické parametre chôdze aj v mimo-nemocničnom prostredí.
Description
Citation
Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. s. 186-191. ISBN 978-80-214-6173-4
http://trendybmi.cz/konference/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO