Self Home

but.committeedoc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová (člen) Ing. arch. David Průša (člen) Ing. Jiří Železný (člen)cs
but.defence- studentka odprezentovala svou práci, byly přečteny posudky vedoucího i oponentky, studentka uspokojivě odpověděla na otázky od oponentky - pan předseda vyzývá komisi ke stanovisku a ptá se ohledně parcely, hovoří a chválí historickou analýzu rolnického bydlení na Slovensku, studentka doplňuje a obhajuje svůj výběr parcely - arch. Kadrmanová Chytilová se ptá, ve které části je „těžiště“ domu a zda je správně umístěné, probíhá diskuze o dispozičním řešení - další otázka ohledně realizace, dopravy materiálu,… na kterou studentka uspokojivě odpovídá a objasňuje situaci - Ing. Železný probírá technické řešení, chybí mu řešení spodní stavby, doporučení ohledně střešní krytiny, požární řešení studentka dovysvětluje - arch. Rozwalkovi se zdá malý rozsah práce, chybí větší průzkum, nevidí souvislost mezi analýzou a návrhem, vytýká základní chyby - doc. Drápal navazuje, doptává se k technickému řešení, probíhá diskuze - práce byla obhájenacs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorLučanová, Rebekacs
dc.contributor.refereePospíšilová, Barboracs
dc.date.accessioned2023-01-13T07:52:52Z
dc.date.available2023-01-13T07:52:52Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDom je zhmotnením a odrazom sociálnych potrieb a vzťahov ľudí, ktorí v ňom žijú. V minulosti boli domy jednoduchšie vo svojej utilitárnosti a jednoznačnosti - vznikali na základe vyrovnanosti potrieb ich obyvateľov. Ústredným miestom tradičnej slovenskej roľníckej rodiny boli pec a ohnisko, ktoré boli tiež centrom stravovania, spoločnej práce a spotreby. Ľudové staviteľstvo bolo charakteristické rozumom ľudí svojej doby, ktorí nepreceňovali svoje možnosti ani možnosti krajiny, ktorú obývali. Ich domy vyhovovali klimatickým podmienkam a spravidla využívali materiály, ktoré mali po ruke. Aká je ideálna a zároveň cenovo dostupná forma životného priestoru pre moju rodinu v dnešnej dobe? Čo očakávam od nášho budúceho domova? Pomocou zozbieraných dát o rôznych historických obdobiach z prostredia vidieka aj mesta, zhodnotením funkčných priestorov obydlí, ich menenie a prispôsobovanie sa v čase sa budem snažiť vytvoriť svoj vlastný obraz domova. Cieľom teoretickej časti práce je zamerať sa na vzťahovú a materiálnu stránku domova a následne v návrhovej časti nachádzať vyváženosť týchto dvoch rovín v konkrétnom návrhu.cs
dc.description.abstractThe house is the reflection of the social needs and relationships of the people who live in it. In the past, houses were simpler in their utilitarianism and unambiguity - they were created on the basis of the balance of needs of their inhabitants. The central place of the traditional Slovak peasant family was the oven and hearth, which were also the center of dining, joint work, and consumption. The folk architecture was characterized by the reason of the people of its time, who did not overestimate their possibilities or the possibilities of the country they inhabited. Their houses were suitable for climatic conditions and usually used the materials they had at hand. What is the ideal and at the same time affordable form of living space for my family today? What do I expect from our future home? With the help of collected data about various historical periods from the countryside and the city, by evaluating the functional spaces of dwellings, changing them, and adapting to them over time, I will try to create my own image of home. The aim of the theoretical part of the work is to focus on the relational and material side of the home and then in the design part to find the balance of these two levels in a particular design.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationLUČANOVÁ, R. Self Home [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.cs
dc.identifier.other141075cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208372
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdostupné bývanie Bratislava rodina ideálny životný priestorcs
dc.subjectaffordable housing Bratislava family ideal living spaceen
dc.titleSelf Homecs
dc.title.alternativeSelf Homeen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-09-08cs
dcterms.modified2022-10-03-08:54:05cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid141075en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.01.13 08:52:51en
sync.item.modts2023.01.13 08:14:07en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
16.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
5.56 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141075.html
Size:
8.6 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141075.html
Collections