Úpravy pohonných jednotek pro motoristický sport

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářské práce pojednává o základních možnostech jakými lze zvyšovat výkonnostní parametry motoru za účelem nasazení jednotky v motoristickém sportu. Zaměřuje se především na teoretickou stránku provedení úprav, poskytuje však také praktické příklady. V žádném případě se nejedná o příručku ani o přesný výčet úprav, které jsou pro různé motoristické disciplíny prováděny. Práce poskytuje čtenáři spíše vhled do témat, které přinášejí největší zvýšení výkonu motoru, nebo jsou z hlediska nastolené problematiky jinak zajímavé.
This thesis treats of basic options for gain performance parameters of engine for the purpose of usage the unit in motorsport. Thesis is especially aimed at theoretical part of implementation of adjustments and also provides practical examples. By no means it is not a manual or accurate enumeration of adjustments which are used for different kinds of motorsports. Thesis rather provides reader with the view on topics which bring the biggest increasment to engine performance or which is in the given topic interested in other way.
Description
Citation
SLOVÁK, M. Úpravy pohonných jednotek pro motoristický sport [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO