Eyetracking při řešení dopravních situací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybu očí pomocí eyetrackeru při řešení dopravních situací. Teoretická část popisuje anatomii oka a druhy očních pohybů. Dále objasňuje způsoby sledování pohybu očí se zaměřením na metody eyetrackingu. V rámci praktické části byly vytvořeny dva programy a byl nahrán pohyb očí dobrovolníků. První program slouží pro záznam pohybu očí během sledování dopravní situace ve videu, druhý program pak k vizualizaci získaných záznamů. Byly zkoumány parametry pohybu očí, které by mohly vést k diferenciaci řidičů dle jejich zkušenosti.
This bachelor thesis deals with the analysis of eye movement during solving traffic situations using eyetracker. The theoretical part describes eye anatomy and the types eye movement. It also explains methods of how eye movement is tracked with a focus on eye-tracking methods. Practical part contains two programs and record of eye movement of drivers. The first program records eye movement during traffic observation in videos, the second program visualizes eye movement in displayed videos. It was examined parameters of eye movement, which could lead to differentiation of drivers according to their experience.
Description
Citation
VESELÁ, C. Eyetracking při řešení dopravních situací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Černý položil otázku: Na kolika probandech bylo testováno? Ing. Jakubíček položil otázku: Je v datech statisticky významný rozdíl mezi zkušenými a nezkušenými řidiči? Jak byly data statisticky vyhodnocena? Prof. Provazník položil otázku: Jaký eyetracker byl použitý? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO