Lokalizace objektů v bezdrátové komunikační síti na bázi WiFi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce si klade za cíl návrh a implementaci systému pro lokalizaci zařízení v bezdrátové síti Wi-Fi, v prostorách interiéru malé, či střední firmy. Zabývá se používanými technologiemi a poskytuje vlastní řešení senzorové sítě a centrálního zpracovatelského uzlu. V závěru uvádí dosažené výsledky a zhodnocuje splnění zadaných požadavků.
The purpose of the thesis is to design and physically implement a system for location of devices in a Wi-Fi based networks deployed in the interior of small and medium-sized enterprises. First of all, the attention is given to the survey of commonly available technologies suitable for determination of the object position. Then, based on these findings, architecture of a location system comprising an array of sensor nodes and central processing unit is proposed. In conclusion, the results are presented and the fulfillment of the requirements is evaluated.
Description
Citation
KOHOUTEK, J. Lokalizace objektů v bezdrátové komunikační síti na bázi WiFi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové a vestavěné systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože zjistil, že nejsou dosyatečně splněny body 4 a 6 zadání. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující "F" Otázky u obhajoby: Shrňte způsob / výsledky oživení a testování vyvinuté desky lokalizačního modulu. Porovnejte  určování polohy na bázi běžných zařízení (notebook, mobilní telefon) s určováním polohy na bázi "potřebného množství kusů" vyvinutého lokalizačního modulu. Jakou chybou je zatíženo určování polohy pomocí předloženého realizačního výstupu? Proč nebyla u pasivního způsobu lokalizace řešena synchronizace senzorů v časové oblasti? Odhadněte dopad absence časové synchronizace na chybu určení polohy. Konkretizujte experimenty, ze kterých "vyšel průměr jako nejvhodnější funkce pro složení naměřených hodnot" (viz s. 30 technické zprávy). Uveďte detaily k měření (počet, trvání, atd.) souvisejících s podkap. 5.2.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO