Přistávací zařízení ultralehkých letounů a jejich zatížení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá technickým řešením a zatížením přistávacích zařízení ultralehkých letounů. Jsou v ní vyloženy požadavky kladené na přistávací zařízení, základní uspořádání a konstrukční řešení přistávacích zařízení. Dále je uveden postup výpočtu zatížení přistávacího zařízení a jeho následná aplikace pro letoun P92 ECHO. Obsahem poslední částí této práce je experimentální ověření vypočteného zatížení.
This bachelor thesis deals with engineering solution and loading of ultralight aircraft landing gear. At first requirements for landing gear are mentioned, then the basic arrangement and structural design of aircraft landing gear are explicated. Next part contains calculation procedure and sample calculation of P92 ECHO aircraft landing gear loading. The last part of the thesis deals with experimental verification of landing gear loading, that was calculated before.
Description
Citation
TALANDA, T. Přistávací zařízení ultralehkých letounů a jejich zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO