Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV seznamuje s teorií výpočtu ustáleného chodu, zkratových poměrů a návrhem nastavení distanční ochrany. V teoretické části je proveden příklad výpočtu jednoduchého vedení pro ukázku metody výpočtu. V praktické části je proveden výpočet ustáleného chodu a zkratových poměrů. Zkratové poměry jsou vypočítány pro provoz jednoho a paralelní provoz transformátorů v Otrokovicích. Pomocí vypočítaných počátečních souměrných rázových výkonů z výpočtu zkratových poměrů je ověřena zkratová odolnost všech rozvoden. Praktická část seznamuje s nastavením distanční ochrany od firmy ABB REL 316*4 a kompenzací při zemních zkratech. Výpočtem ustáleného stavu a zkratových poměrů byl navržen základní provozní stav sítě, pro který je proveden návrh nastavení distanční ochrany.
Bachelor thesis load flow calculation and design of distance protection relay settings of 110 kV overhead line acquaints with the theory calculation of steady operation, short-circuit conditions and a proposal setting the distance protection. The theoretical part is made an example of a simple calculation to show leadership methods of calculation. The practical part is a calculation of steady operation and short-circuit conditions. Short-circuit ratios are calculated for a single operation and parallel operation of transformers in Otrokovice. Calculated using the initial shock symmetrical output from the calculation of short-circuit conditions is verified by short circuit resistance of substations. The practical section setting the distance protection ABB REL 316*4 and compensation earth faults. Calculation of steady state and short-circuit conditions designed basic operational state of the network, for which the design of a distance protection relay settings.
Description
Citation
JASENSKÝ, F. Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Braciník, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma "Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV". Předseda komise doc. Toman přečetl posudky oponenta a vedoucího bakalářské práce. Student zopověděl otázku oponenta. Doc. Blažek se dotazoval na použité jednotky pro některé vztahy v práci a na náhradní schéma trojvinuťového transformátoru. Student nejasnosti vysvětlil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO