Historie zvukových nosičů a přenos zvuku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj zvukových nosičů. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do historie a současnosti zvukových nosičů. Nejprve seznamuje čtenáře s teorií přenosu zvuku. Tato část je zaměřena na přenos vlnění a popisuje rozdíly mezi vlnami. Následně jsou probírány analogové a digitální způsoby záznamu zvuku. Hlavní část práce se věnuje uchovávání hudby. Nejprve se práce zabývá uchováním hudby před mechanickým záznamem, tato část zahrnuje notaci, tabulatury a automatofony. V další části je již popsán mechanický záznam zvuku, a to v analogové formě. Poslední kapitola je zaměřena na digitální záznam zvuku. V neposlední řadě práce obeznamuje čtenáře s kulturním a hudebním vlivem jednotlivých nosičů. Znalosti jsou nabyty z různých zdrojů, především z literatury.
The purpose of this bachelor thesis is to describe the evolution of audio carriers. This bachelor thesis provides an outlook of history and present of the audio carriers. First of all, this thesis is going to get the reader acquainted with the theory of the sound transmission. It is aimed at propagation of waves and describes their differences. Consequently, analogue and digital means of audio recording are going to be discussed. The main part of this thesis devoted to the preservation of music. Firstly, the non-mechanical preservation of the music is described. This part involves the notation, tablatures, and automatic instruments. The following part deals with the mechanical preservation of the sound and describes the analogue technology of recording devices and audio carriers. In the last chapter, a digital recording and carriers are being discussed. The thesis also informs about the cultural and musical influence of individual audio carriers.
Description
Citation
ŠIMAROVÁ, L. Historie zvukových nosičů a přenos zvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen)
Date of acceptance
2018-08-28
Defence
Studentka přednesla krátkou, nicméně precizní prezentaci své bakalářské práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO