Lanový naviják

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá konstrukcí lanového navijáku o nosnosti 800 kg, zdvihu 20 m a rychlosti zdvihu 10 m/min. V práci je řešen návrh lana, lanového bubnu a jeho uložení v rámu, pevnostní výpočty bubnu a jeho čepů, kontrolní výpočty ložisek a per, výběr vhodného pohonu a jeho spojení s bubnem a připojení celku k základně. Součástí práce jsou výrobní výkresy jednotlivých dílů, seznam položek a výkresy sestav s hlavními a montážními rozměry.
The work deals with construction of electrical cable reel with lifting capacity 800 kg, height of lift 20 m and lift speed 10 m/min. In the work is solved design of cable, cable drum and its placing in frame, strenght calculations of the drum and its shafts, check calculations of bearings and keys, choice of suitable drive and its connection to the drum and fastening the whole to the base. Between parts of the work belong component drawings, parts list and assembly dravings with the main measurements and assembly diagram.
Description
Citation
BUNDA, P. Lanový naviják [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-11-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO