Šíření náboje studované pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie na selektivně hydrogenovaném grafenu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice grafenu modifikovaného vodíkem. V rešeršní části jsou vysvětleny základní vlastnosti a metody přípravy hydrogenovaného grafenu. Dále jsou interpretovány principy použitých měřících metod. Je měřeno šíření náboje na grafenu hydrogenovaném třemi různými metodami. Jednotlivé metody hydrogenace jsou porovnávány u selektivně hydrogenovaného grafenu pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie.
The bachelor thesis focuses on the topic of graphene modified with hydrogen. The part dealing with literature retrieval contains properties and preparation methods of hydrogenated graphene. Further, the principles of the used measuring methods are interpreted. Charge propagation is measured on graphene hydrogenated using three different methods. The methods are compared on selectively hydrogenated graphene samples by Kelvin probe force microscopy and Raman spectroscopy.
Description
Citation
PAVLÁSKOVÁ, L. Šíření náboje studované pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie na selektivně hydrogenovaném grafenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Jak byly získávány ionty a atomy vodíku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO