Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Záměrem je dořešení celkové kompozice dané lokality, navržený objekt dotváří nároží. Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl brán zřetel na objekty vytvářející lokalitu: kostel a klášter Milosrdných bratří a hotel. Řešený objekt hmotově a výrazově navazuje na architekturu hotelu Austerlitz na sousední parcele. Převýšení nároží schodišťovým prvkem je odpovědí na vertikalitu kostelní věže.
The intention is to resolving the overall composition of the locality, the proposed building complements the corner. When searching for an urban design concept has been taken of the objects forming the site: Church and Monastery of the Brothers of Charity and the hotel. Design of buildings and mass expression follows the architecture of the adjacent parcel at Austerlitz. Vertical corner stair element is a response to the verticality of the church tower.
Description
Citation
BÍMOVÁ, M. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen)
Date of acceptance
2011-05-23
Defence
Studentka představila svou práci a reagovala na podněty a otázky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO