Komprese JPEG 2000 a akcelerace pomocí DSP

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-04-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
This paper describes main differences between well-known compression method JPEG and its new version JPEG 2000 in the first part. Differences in results of these two compressions and principles are presented. Next part of the article deals with acceleration of JPEG 2000 compression library based on signal processor TMS320C6415.
Jako následník velmi známé a velmi rozšířené obrazové komprese JPEG byl vydán v roce 2000 nový kompresní standard JPEG 2000. Tato nová komprese přináší výrazné zlepšení kvality obrazu, které je ovšem zaplaceno vyššími nároky na paměť a výpočetní výkon. Tento článek nejprve ukazuje rozdíly mezi JPEG a JPEG 2000. V další části uvádí základní principy, na kterých je komprese JPEG 2000 postavena. A ve své poslední kapitole popisuje pokus o hardwarovou akceleraci knihovny pro kompresi JPEG 2000 pomocí PCI karty, založené na signálovém procesoru TMS320C6415.
Description
Citation
Elektrorevue. 2008, vol. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2008 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO