Návrh rozvojové koncepce podniku v oblasti logistických služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem logistického systému firmy ANTARES, s.r.o. a podává návrh na jeho rozšíření a vylepšení. V teoretické části vysvětluje základ problematiky logistiky a její obecné pojmy. V následující analytické části popisuje aktuální stav podnikání a logistického systému firmy ANTARES, s.r.o. Ve třetí části se práce zabývá návrhem rozšíření firmy, vylepšení její logistické koncepce a navrhnutí efektivního systému řízení.
The bachelor thesis deals with the description of the logistic system of the company ANTARES, s.r.o. and proposes it’s expansion and improvement. The theoretical part explains the basis of logistics issues and its general terms. The following analytical part describes the current state of the business and the state of logistics system of ANTARES, s.r.o. In the third part, the thesis deals with the proposal of expanding the company, improving its logistic concept and designing an efficient managing system.
Description
Citation
KARPOV, D. Návrh rozvojové koncepce podniku v oblasti logistických služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: Co je hlavním cílem řešení problému s dodávkou - co nejrychleji, nebo co nejvýhodněji? Odpovězeno. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: Máte konkrétní kalkulaci návrhů? Jak jste přišel na 50 000 Kč? Neodpovězeno. Cílem práce je zvýšení kvalifikace řidičů? Dosáhl jste cíle? Neodpovězeno. Jaká je skladba řidičů? Kolik je Čechu? Odpovězeno. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Vyčísloval jste zpoždění zaměstnanců a neuposlechnutí pokynů? Neodpovězeno. Jsou šoféři monitorovaní? Odpovězeno. Ing. Tomáš Poláček, Ph.D.: Z čeho jste vycházel při tvorbě SWOT analýzy? Neodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO