Laboratorní úloha zaměřená na všepropustné fázovací články

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá teoretickým návrhom a realizáciou fázovacích filtrov. Jedná sa o využitie pasívnych a aktívnych prvkov vo fázovacích obvodoch a následnú aplikáciu v laboratórnom prípravku. Funkčnosť návrhov bola overená v simulačnom programe LTspice a SNAP3v2. V reálnom zapojení aktívnych fázovacích filtrov sú pre zapojenia s CCII+, OTA a operačným zosilňovačom použité integrované obvody ako TL071, AD844 a LT1228. Bakalárska práca taktiež navrhuje koncepciu laboratórneho prípravku, kde bude možné porovnať funkčnosť fázovacích filtrov so simulovanými výsledkami.
Theme of bachelor thesis is design and realisation of allpass filters. It consists of using pasive and active components in design of allpass filters and followed by realisation in laboratory equipment. Functionality was verified in simulating software LTspice and SNAP3v2. In real implementation were used integrated circuits such as TL071, AD844 and LT1228 for CCII+, OTA and design with op-amp. This bachelor thesis includes concept of laboratory equipment, where will be compared functionality of allpass filters with simulated results
Description
Citation
LOKAJ, J. Laboratorní úloha zaměřená na všepropustné fázovací články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Kufa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: prof. Raida: Kde máte důkaz, že přípravek bude fungovat, když se opíráte pouze o simulace? Student nereaguje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO