Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro traktory.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Přemysl Valach Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro traktory. Cílem bakalářského projektu bylo shrnout současný stav spalovacích motorů v traktorech a jejich požadavky na ně. Byl vypracován jejich přehled, jejich stručná chrakteristika a popis. V závěru je popsán historický vývoj a vývojové tendence.
Přemysl Valach The present state and development trends of tractors. The aim this Bachelor thesis is to summarize the contemporary states of internal combustion engines in tractors and requirements on them. The overview of internal combustion engines was made and it also constains a brief characteristics and descriptions of these engines. At the end of this work there is a description of historical development and there are olso mentioned trends for the future.
Description
Citation
VALACH, P. Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro traktory. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO