Pojistná ochrana podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na pojistnou ochranu vybraného podnikatelského subjektu. Pomocí analýzy rizik jsou zajištěna rizika, která nejvíce subjekt ohrožují. Z výsledků analýzy a aktuální nabídky pojistných produktů na trhu je navržena optimální pojistná ochrana subjektu.
The bachelor thesis is focused on the insurance protection of the selected business entity. Risk analysis identifies risks which are the most dangerous for the selected entity. Based on the results of the analysis and current offers of insurance products offered on the insurance product market, the optimal insurance protection of the business entity will be determined.
Description
Citation
VÁLKOVÁ, K. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Ing. Ptáček: V návrzích jste uvedla kombinaci pojištění a samopojištění, v čem jsou tedy výhody a nevýhody samopojištění? - odpovězeno Bude použití samopojištění vhodné i pro významnější rizka? - odpovězeno Ing. Novotný: Jaké je vyjádření sledovaného podnikatelského subjektu k Vašim výsledkům? - odpovězeno Ing. Milichovský: Definovala jste rizika a poté jste provedla jejich bodové hodnocení. Na základě jakého zdroje jste zvolila bodovací škálu? - odpovězeno Vzhledem k Vašemu výběru pojišťoven, jaká je jejich "platební morálka" k vyplácení pojistních událostí? - odpovězeno V případě neživotního pojištění se může pojistit podnikatelský subjektu u více pojišťoven? Pokud ano, za jakých podmínek? - odpovězeno Ing. Pěta: Na základě čeho jste usoudila, že v případě vichřice a krupobití jste použila u sledovaného podnikatelského subjektu formu samopojištění? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO