Implementace systému VERICUT do technologického procesu výroby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce je implementace verifikačního systému VERICUT do procesu výroby ve spolupráci se společností JHV Engineering. Na základě teoretického rozboru je provedena praktická část. Proběhlo vymodelování 3D modelu obráběcího CNC centra v systému Creo Parametric a sestavení jeho kinematiky v prostředí systému vericut. Byla provedena simulace a následná výroba fyzické součásti. Po vyhodnocení výsledků se ukázalo, že mezi simulací a reálným procesem dochází k určitým odchylkám. Při vytvoření takovéto přesné virtuální kopie stroje, nebo-li digitálního dvojčete, lze eliminovat kolizní stavy a efektivněji plánovat výrobu.
The topic of this bachelor thesis is implementation of the VERICUT verification system into the manufacturing process in cooperation with company JHV Engineering. Based on the theoretical analysis is performed practical part. The 3D model of the CNC machining center was modeled in system Creo Parametric and its kinematic were compiled in the environment of VERICUT system. After evaluation the results, it turned out that there are some deviations between the simulation and the real process. By creating such an exact virtual copy of the machine, or digital twin, collisions can eliminated and production can be planned more efficiently
Description
Citation
GERBEL, J. Implementace systému VERICUT do technologického procesu výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký přínos může mít Vaše bakalářská práce? zodpovězeno 2. Je vzhledem k charakteru firmy (kusová výroba) vhodné implementace tohoto software? zodpovězeno 3. Byla upravena volba řezných podmínek, případně nástrojů? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO