Zlepšení dynamiky CNC os s kuličkovými šrouby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá dynamikou posuvových os CNC strojů realizovaných pomocí kuličkových šroubů. Rešerše tématu začleňuje popis hlavních částí s dosavadními přístupy řízení. Prvotní návrh je realizován zjednodušeným matematickým modelem a obsahuje návrh jeho stavového řízení.
This work studies dynamics of thrust axes realized with ball screws on CNC machines. Retrieval comprises description of main segments with existing approaches to control. Initial design is realized using simplified mathematical model and it includes state control design.
Description
Citation
CIKLAMINI, M. Zlepšení dynamiky CNC os s kuličkovými šrouby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce a prokázal orientaci v řešené problematice.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO