Měření svislých posunů a přetvoření mostu přes řeku Poprad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie zvislých posunov a pretvorenie nosnej konštrukcie stavby cestného mostu ponad rieku Poprad v 4. etape s následným spracovaním nameraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom na predošlé etapy. Práca zahŕňa aj kontrolu prístrojov a pomôcok použitých pri zameraní mostnej stavby a správanie zámery prístroja počas temperácie. Výsledkom tejto práce sú hodnoty zistených posunov a ich grafická interpretácia.
The content of this master´s thesis is a geodetic survey of vertical displacements and transformation of the supporting structure of the road bridge over the river Poprad in the 4th period with subsequent processing of measured data, calculation and evaluation of displacements with respect to previous stages. The work also includes the control of devices and aids used in the survey of the bridge construction and the behavior of the device's intentions during tempering. The result of this work are the values of the detected displacements and their graphical interpretation.
Description
Citation
HOROCHONIČ, M. Měření svislých posunů a přetvoření mostu přes řeku Poprad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. - tajemník, doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - člen, Ing. Alena Berková - člen, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. - člen, doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. - člen, doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student odprezentoval svou práci. Poté byly přečteny posudky. Student se výstižně vyjádřil k připomínkám oponenta. Prof. Staňková se dotázala na použití softwaru Nivelácia. Ing. Berková se dotázala na počet zaměřených bodů v jednotlivých etapách. Doc. Urban položil dotaz na oslunění mostu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO