Obecní úřad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obecního úřadu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu částečně podsklepenou. Objekt je navržen jako zděná konstrukce. Střecha objektu je plochá, dvouplášťová se sklonem 3°. Hlavní vchod je orientován na jihovýchod. Před budovou je zpevněná plocha s parkovištěm. Stavba je bezbariérově řešená. V objektu je zřízen výtah. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako prováděcí projekt.
This bachelor’s thesis deals with design of municipal office. It consists of two-storey building with semi-cellar. Object is designed as brick building. Roof of building is flat, double-cover with inclination 3°. An entrance is situated to south-east. In front of building is paved area with parking. Building is solved as without-barriers. Object is equipped with elevator. The work contains drawings and technical descriptions and it is composed as an implementing project.
Description
Citation
HAZUKOVÁ, J. Obecní úřad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO