Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Seminárna práca sa zameriava na finančné ukazatele a ich analýzu pomocou štatistickej metódy, konkrétne časovej rady, vo vybranom podniku. V teoretickej časti budú popísané jednotlivé ukazatele, s ktorými sa bude ďalej pracovať, ako aj štatistické metódy na ne aplikované v praktickej časti. Praktická časť sa bude zameriavať na konkrétne získané výkazy, ich analýzu a následné aplikovanie spracovaných dát pomocou časovej rady na ďalšie obdobia. Budú vyhľadané problémové oblasti podniku a spracované riešenia.
Seminar work focuses on financial indicators and their analysis using statistical methods, specific time series, of the selected company. In the theoretical section we will describe the different indicators,with which we will continue to work with, as well as statistical methods applied to them in the practical part.The practical part will focus on obtained statements, their analysis and subsequent application of the processed data using time series for the next period. There will be searched business problems and solutions processed.
Description
Citation
LALIŠ, R. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO