Rozvoj malého rodinného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá rozvojom malého rodinného podniku. Jedná sa o malý pivovar, ktorý bude založený v obci Sušany a bude distribuovať pivo do okolitých obcí a miest v okresoch Poltár, Rimavská Sobota a Lučenec. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Teoretická časť zahŕňa vymedzenie pojmov týkajúcich sa podnikateľského prostredia. Druhá, analytická časť popisuje súčasný stav, okolie podniku, jeho príležitosti apod. V poslednej návrhovej časti je podrobne popísaná konkrétna predstava, ako by mal pivovar fungovať, rásť a vytvárať potrebný zisk.
The aim of this bachelor thesis is to describe a development of a small family business, a brewery located in Sušany, which will distribute beer to surrounding villages and towns in districts of Poltár, Rimavská Sobota and Lučenec. The thesis is divided into three parts. First, theoretical part, includes definition of terms that relate to business. Present condition, surroundings of an enterprise and its opportunities are described in second, analytical part. Finally, we put forward a detailed proposition of how the brewery should work, expand and make profit.
Description
Citation
VACLAVIK, J. Rozvoj malého rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázka oponenta práce: "Ve finančním plánu se objevují pouze náklady na výkon funkce, předpokládám tedy pouze jednatelů. Nikde jsem nenašla kalkulace na zaměstnance, procentuální náklady na zákonné odvody a pojištění na Slovensku. Můžete podrobně vysvětlit, jak jste náklady vypočítal, kdo bude pivo stáčet do lahví, distribuovat do vašeho skladu, vystavovat faktury a jednat se zákazníky? Kdo bude uklízet výrobní prostory?" - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Jaká bude cena piva? - Odpovězeno Doc. Škapa: Z jakého důvodu byla v prezentaci zjednodušená SWOT analýza? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO