Novostavba rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedeni stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha objektu je 608,23 m2. Zastřešení je navrženo jako sedlová střecha. Dům je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm. Návrh objektu klade důraz na statické a dispoziční řešeni, požární bezpečnost, úsporu energie a bezpečnost při užívání. Výkresy byly zpracovány v softwaru určeném pro projektování – AutoCad
The project has been prepared complete documentation of new building to family house the level of documentation for building construction. House is designed for a family of four. Built-up area is 608,23 square meters. Enclosure is designed as a saddle roof. The house is lined with ceramic bricks Porotherm. The proposal emphasizes the object static and layout, fire safety, energy saving and safety in use. Drawings were processed in software for design - AutoCad
Description
Citation
BARTOŠ, J. Novostavba rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO