Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hospodařením střední školy v letech 2009 – 2014. Cílem této práce je zhodnotit hospodaření školy pomocí analýzy nákladů a výnosů a navrhnout opatření ke zlepšení. První část je zaměřena na teoretická východiska, v druhé části jsou uvedeny základní informace o subjektu a analýza hospodaření školy. Třetí část obsahuje zhodnocení hospodaření a návrhy na zlepšení využívání finančních zdrojů.
Bachelor thesis deals with the financial situation of high school in 2009 - 2014. The aim of this study is to evaluate the financial situation of the school by using cost-benefit analysis and propose measures for improvement. The first part is focused on theoretical knowledge, the second section contains basic information about the school and analysis of the financial situation of the school. In the third part is the evaluation of the financial situation of the school and subsequent recommendations for improving the use of financial resources.
Description
Citation
HAZDOVÁ, A. Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Křížová: Návrhy propagace školy na sociálních sítích - odpovězeno Ing. Folprechtová: Propagace školy - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO