Měření a hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení výkonnosti společnosti ITW PRONOVIA, s. r. o. v období 2016-2020. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska, kde je vysvětlena finanční analýza a její metody. Druhá část se zaměřuje na finanční analýzu společnosti a na vyhodnocení výsledků. V poslední části jsou představeny vlastní návrhy na zlepšení situace společnosti.
This bachelor’s thesis focuses on the measurement and evaluation of the performance of ITW PRONOVIA, s. r. o. from 2016 to 2020. The thesis is divided into three main parts. The first part defines the theoretival basis, which explains the financial analysis and used methods. The second part focuses on the financial analysis of the company and evaluation of the results. The last part introduces own proposals to improve the situation of the company.
Description
Citation
BAJEROVÁ, K. Měření a hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka oponentky práce – odpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D. – Jakou jinou možnost využití volných finančních prostředků byste společnosti navrhla, kromě již navrženého využití terminovaného vkladu? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO