Nadstandardní rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce bylo navrhnout nadstandardní rodinný dům a vypracovat dokumentaci pro provedení stavby. Byla navržena novostavba dvoupodlažního rodinného domu pro stálý pobyt 4-6 osob s podlahovou plochou 224m2. Nadstandardnost řešení spočívá v návrhu pasivní dřevostavby založené na železobetonové desce ležící na polštáři tepelné izolace z pěnového skla. Další nestandardností je v co největší míře použití přírodních materiálů a vytvoření zdravého vnitřního mikroklimatu. Stavba má taktéž velmi nestandardní tvar s kombinací oblých a rovinných stěn. Samotná práce je rozdělena na 2 hlavní části. První část obsahuje textový popis v rámci technické zprávy objektu. Druhou částí je vlastní projektová dokumentace včetně výpočtů.
Aim of the thesis was to design Non-standard family house and work out documentation for construction realization. Designed building is two-storey family house for permanent residence of 4-6 persons with floor area 224m2. Non-standard solution is design of passive timber structure founded on reinforced concrete slab lying on thermal insulation pillow formed by foam glass. Using of natural materials as far as possible and creation of healthy inner micro-climate is very Non-standard too. The buiding has also very non-standard shape with combination of oblique and planar walls. Thesis itself consists of 2 main parts. First part is description of construction in technical report. Second part is main project documentation including calculations.
Description
Citation
WIESNER, J. Nadstandardní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO