Využití tepelných solárních kolektorů pro ohřev bazénu – návrh aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je zhodnocení možností vyhřívání plaveckých bazénů pomocí solárních kolektorů. Ohřev bazénu se často kombinuje s ohřevem TUV. Práce posuzuje technické parametry, účinnost a pořizovací náklady solárních termických systémů vhodných pro obě zmíněné aplikace. První část práce je zaměřena na obecný popis slunečního záření, jeho dostupnosti a využití. Následující část se zabývá energetickou bilancí kolektorů, stanovením jejich účinnosti a možnostmi jejich izolace. Dále jsou popsány v současnosti nejpoužívanější typy solárních termických kolektorů a různá provedení solárních termických systémů. Poslední část je věnována konkrétnímu návrhu solárního systému pro ohřev bazénu a cenové bilanci tohoto řešení.
The objective of this bachelor’s thesis is to evaluate the possibilities of using solar collectors for swimming pool heating. The solar pool heating is often combined with solar water heating. The thesis examine technical parameters, effectivity and purchase cost of the thermal solar systems for both mentioned applications. The first part of the study is focused on general description of the solar radiation, its availability and potential of usage. The next part is dealing with collectors’ energy budget, their efficiency and means of their insulation. Further, there are described the most used types of the thermal solar collectors and various constructions of the thermal solar systems of nowadays. The last part is dedicated to specific project of thermal solar system for pool heating and its price budget.
Description
Citation
ZATOČILOVÁ, A. Využití tepelných solárních kolektorů pro ohřev bazénu – návrh aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO