Digitální dvojče výrobního systému za využití diskrétní simulace a MES

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou metodiky tvorby digitálního dvojčete výrobního systému a následného využití diskrétní simulace pro rozvrhování výroby. Digitální dvojče je digitální model reálného, například výrobního systému, na němž lze simulovat jeho fungování. Podle způsobu komunikace a výměny dat mezi fyzickým objektem a digitálním dvojčetem se rozlišují nižší pod-kategorie digitální model, stín. Zpracované příklady spadají do kategorie digitální model. Práce teoreticky pojednává i o výrobním systému MES, odvádění výroby, výkonových charakteristikách OEE a KPI.
The diploma thesis deals with the methodology of creating a Digital Twin of the production system and usage of discrete simulation for production scheduling. Digital Twin (also Model or Shadow) is a Digital Model of a real, for example production system, on which its operation can be simulated. The work also theoretically discusses the MES (Manufacturing Execution System), performance characteristics OEE and KPI.
Description
Citation
MAŘATA, M. Digitální dvojče výrobního systému za využití diskrétní simulace a MES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise – časová náročnost vytvoření digitálního dvojčete pro případy typu linka/podavač; přínos práce po teoretické stránce; vytvoření digitálního dvojčete databáze SAPu pomocí představeného řešení; Ganttovy diagramy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO