Analytické služby SQL databáze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a čiastočnou realizáciou riešenia reportovania dát z dohľadového systému Zenoss, používaného v spoločnosti Accenture za účelom dohľadu nad sieťovou infraštruktúrou. Využíva k tomu rôzne komponenty business inteligencie, ktoré sú súčasťou riešenia Microsoft SQL server. Práca mapuje proces získavania dát a ich nasledovnej transformácie na dáta relevantné pre IT manažment.
The diploma thesis deals with design and partial realization of data reporting from Zenoss enterprise monitoring tool, which is used by company Accenture for monitoring of network infrastructure, by using various components of business intelligence functionality of Microsoft SQL server. It maps process of data collection and following data transformation to data relevant for IT management.
Description
Citation
STAŠO, Ľ. Analytické služby SQL databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO