Vypracování příkladů pro výuku rozpadů sestav v Inventoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá prezentačním prostředím programu Autodesk Inventor, konkrétně popisem jednotlivých funkcí a jak s nimi pracovat. Hlavní částí této práce je tvorba edukačních příkladů pro výuku rozpadů sestav v Inventoru. Jelikož se jedná o výuku nového předmětu, zatím existuje pouze omezené množství těchto příkladů. Proto budou součástí této práce tři výukové prezentace, ve kterých je popsán postup, jak budou studenti pracovat s vytvořenými sestavami, které jim budou dostupné v E-learningu. Tyto příklady pomohou studentům k získání znalostí a zkušeností v tématu rozkladu sestav, následné tvorbě obrázků a videí a také jejich využití na výkresech nebo technických manuálech.
This bachelor’s thesis deals with the presentation environment of the Autodesk Inventor program, especially the description of individual functions and how to work with them. The main part of this work is the creation of educational examples for teaching assembly breakdowns in Inventor. Because this is a new subject, there is only a limited number of these examples. Therefore, three educational presentations will be part of this work, describing the process of how students will work with the created assemblies available to them in E-learning. These examples will help students to gain knowledge and experience about decomposition of assemblies, following creation of images and videos, as well as their use in drawings or technical manuals.
Description
Citation
NEČAS, Z. Vypracování příkladů pro výuku rozpadů sestav v Inventoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Z jakého důvodu nebyly v rešerši zdokumentovány žádné zdroje zabývající se danou problematiku? Můžete uvést alespoň několik příkladů (knihy, jiné zdroje), které se problematikou zabývají? - zodpovězeno 2) Existují kromě zmíněného Solidworksu podobné nástroje pro tvorbu rozpadů sestav i v dalších CAD softwarech (CATIA, NX, Creo, Solidedge)? - zodpovězeno 3) V závěru uvádíte, že Inventor přináší s novými verzemi nové nástroje. Platí to i pro modul pro tvorbu rozpadů sestav a jsou zde nějaké změny mezi verzemi Inventoru (např. mezi aktuální verzí a verzí z roku 2015)? - zodpovězeno Ing.Kubík: Existuje profesionální nástroj, který automaticky udělá rozpad modelu sestavy? - částečně zodpovězeno Doc.Vrbka: Jaké jsou pravidla pro automatický rozpad? Máte přehled, jak to dělají profesionální grafická studia? - nezodpovězeno Ing.Koutný: Je ve výstupech Návod pro práci v prezentačním prostředí? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO