Realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je řešení realizace zastřešení na průmyslové hale v Ostravě. Řeší realizaci ploché střechy u výrobní haly. Práce obsahuje rozpočet, časový plán, kontrolní a zkušební plán, technickou zprávu, technologický předpis a další technické dokumenty dle zadání.
The subject of my the solution of technological stage of roofing a trade and to industrial hall in Ostrava. It solves implementation of flat roof of the manufacturing hall. The work includes budget and time frame, inspecting and test plan, technical report, technological regulation and other technical documentation in compliance with assignment.
Description
Citation
MÍK, P. Realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO