Fázové transformace při tepelném zpracování materiálů na bázi Fe - C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na tepelné spracovanie materiálov na báze Fe - C a jeho fyzikálnu podstatu. Sú charakterizované základné prvky tejto sústavy a ich modifikácie. Je vysvetlené, k čomu pri tepelnom spracovaní dochádza, hlavne z pohľadu kinetiky a termodynamiky fázových premien, pomocou dostupných informácií z literatúry. Poznatky sú aplikované na konkrétne tepelné spracovanie materiálu a pochody, ktoré môžu tepelné spracovanie sprevádzať.
The goal of this thesis is a study of heat treatment of iron-carbon alloys from a physical angle. Characteristics of main components from this system and their modifications are described there. There is also described what is going on during heat treatment especially from an angle of thermodynamics and kinetics, thanks to available information from literature. The knowledge is applied on specific types of heat treatment of material and processes which can follow it.
Description
Citation
ŠKVARKA, J. Fázové transformace při tepelném zpracování materiálů na bázi Fe - C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
- Vlastní obhajoba bakalářské práce. - Posudek vedoucího práce. - Posudek oponenta. - Odpovědi na otázky oponenta. - Otázka z hlediska využití ocelí na pružiny. - odpověděl k částečné spokojenosti tazatele - Co chybí na snímcích mikrostruktur? - odpověděl ke spokojenosti tazatele - Bainitická přeměna, popis procesu a popis výsledné mikrostruktury - odpověděl k částečné spokojenosti tazatele
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO