Nekonvenční technologie navařování kovů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je přiblížit veřejnosti problematiku navařování kovů a provést základní rozdělení nejrozšířeněji využívaných technologií navařování kovů. Někdy se můžeme setkat také s pojmem nánosové svařování kovů, v praxi se však využívá technický termín navařování kovů. Úvod práce obsahuje základní seznámení s problematikou a charakteristiku procesu navařování, včetně shrnutí jeho výhod i nevýhod. V dalších kapitolách je pak věnována pozornost jednotlivým technologiím navařování, jejich principu a použití v technologické praxi. Současně je také vypracován přehled již nepoužívaných nebo minimálně využívaných technologií navařování. Po představení jednotlivých technologií následuje část zabývající se v současné technické praxi rozdělením materiálů využívaných pro navařování podle základního materiálu i návarového kovu. V experimentální části práce následují vybrané příklady současného využití představených technologií navařování v praxi.
The main objektive of the bachelor thesis is to evolve problems of metalic surface welding and to implement the basic partition of the most expanded used technologies of surface welding. Sometimes we can see the term deposition metalic surface welding too but in practice is used technical term metalic surface welding. The introdution includes the basic acquaintance with problems and the characterization of the proces of surface welding including the summary of its advantages and disadvantages. In other chapters we aim on individual technologies of surface welding, its principle and using in technical practice. Simultaneously is worked out the overview of already unused or minimally used technologies of surface welding. After the presentation of individual technologies follows the section dealing with partition of materials used for surface welding by the basic material as well as surface welding materials at the present technical practice. In the experimental section of thesis follows selected examples of using the presented technologies of surface welding in practice at present.
Description
Citation
KREJČÍ, V. Nekonvenční technologie navařování kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) Ing. Karel Němec, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO