Funkční plochy a struktura povrchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo vypracování odborné rešerše z oblasti geometrické specifikace výrobků (GPS). Práce obsahuje srovnání minulých a současných norem obsahujících parametry struktury povrchu a značení struktury povrchu v technické dokumentaci, vztah struktury povrchu a funkce plochy, trendy budoucího vývoje a potřebné přílohy.
The aim of this bachelor publication was an elaboration of professional recherche about geometric product specification (GPS). My publication contains the comparison of the foregone and current norms, which include parameters surface texture and notation surface texture, relation of surface texture and surface function, incoming development trends and needful supplements.
Description
Citation
NOVÁK, J. Funkční plochy a struktura povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO