Dopravní řešení Technologického parku

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem dopravní sítě rozvojové lokality Technologický park dle územního plánu města Brna v souvislosti vznikající územní studie pro tento prostor.
The subject of this master thesis is the design of transport master plan for location of development Technologický park according to Brno zoning plan, as a zoning study for the site is currently being processed.
Description
Citation
ČÍŽEK, D. Dopravní řešení Technologického parku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (předseda) doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Všetečka, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Burian (člen) Ing. Michal Slavíček (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Otázky oponenta: Upřesněte své úvahy z odstavce trasování. Student odpověděl s dostatečnou odbornou znalostí. Jaké jste zvolil poloměry? Proč? Student odpověděl na otázku. Jak jste určil jakou uvažovat výšku zástavby? Student odpověděl velice dobře. Otázky komise: Proč jste zvolil spojenou stezku chodců i cyklistů? Návrh po stávajícím spojeném stavu se rozděluje na vlastní dopravní prostory.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO