Vřeteník pro zavěšení rotačního filtru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem vřeteníku pro zavěšení rotačního diskového filtru. První část pojednává o možnostech zavěšení bubnu k nosné konstrukci a výběru vhodného převodového prvku. Dále bylo provedeno experimentální měření součinitele smykového tření mezi plochým řemenem, který je použit pro zavěšení bubnu, a povrchem nerezového plechu při různých drsnostech povrchu a za různých provozních podmínek. Druhá část se zabývá samotným konstrukčním řešením vřeteníku a ekonomickým zhodnocením výroby.
The purpose of this bachelor thesis is to design headstock for hanging of rotary filter. First part deals about possibilities of hanging drum to supporting frame and choice of suitable transmiting element. Then it was provided experimental measuring of coefficient of sliding friction between flat belt, which is used to hanging of drum, and surface of stainless sheet in case of different rough surfaces and in case of different working conditions. Second part focuses on the design headstock for hanging of rotary filter and economical evaluation of fabrication.
Description
Citation
KUNORZA, M. Vřeteník pro zavěšení rotačního filtru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO