Podnikatelský záměr na vybudování centra pohybové terapie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem vybudování Centra pohybové terapie a kompletním sestavením podnikatelského plánu, při jehož sestavování byly provedeny nejrůznější analýzy trhu a metody pro identifikaci rizik. Financování je z části zajištěno prostřednictvím Norských fondů, dále pak podnikatelským úvěrem a vlastními prostředky. Závěrem tato práce hodnotí proveditelnost samotného návrhu.
This bachelor’s thesis is focused on the business plan for a centre of physical therapy establishing and working out a complete business plan based on market analysis and risks indentyfying methods. The financing of its project is partly provided by Norwegian funds, business loan and own capital. Via conclusion this thesis is assessing, whether this project is workable or not.
Description
Citation
HERMAN, A. Podnikatelský záměr na vybudování centra pohybové terapie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Hornungová: Jakou právní formu jste zvolil pro svoje podnikání a proč? - zodpovězeno doc. Korvas: Neuvažoval jste o spojení s jiným subjektem pro získání norských fondů? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO