Způsoby měření otáček a kroutícího momentu v automatizovaných systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce, je seznámit se zpusoby snímání otácek a krouticího momentu u automatizovaných systému a aplikovat vybrané prístroje na skutecnou laboratorní úlohu, která by mohla sloužit pro výuku v laboratori pohonu.
The objektive of this thesis is acquaint with ways of speed sensing and torque noment sensing in automated systems and apply to chosen instruments to the real laboratory work, witch sould by instrumental for education in laboratory of drives.
Description
Citation
VÁVRA, J. Způsoby měření otáček a kroutícího momentu v automatizovaných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma: Způsoby měření otáček a kroutícího momentu v automatizovaných sysémech. Prezentoval blokové schéma pracoviště a vysvětlil jeho jednotlivé části. Popsal virtuální měřicí přístroj, který byl v rámci diplomové práce vytvořen, v prostředí programu LABVIEW. Popsal uživatelské prostředí a výsledky měření získené pomocí tohoto pracoviště. Odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO