Extrémy funkce jedné a více proměnných

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Extrémy funkce jedné a více proměnných je problematika, ve které se snažíme vypočítat maximum nebo minimum funkce. Maximum a minimum funkce může být lokální, globální a u extrémů funkce více proměnných ještě vázané. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme rovny nule a získáme stacionární bod. Stacionární bod je bodem, ve kterém předpokládáme existenci maxima či minima funkce.
Extremes of single and multi-variable functions are problems in which we try to solve maximum or minimum of function. Maximum and minimum of function can be local, global and by the functions of multi-variable bounded. For calculation help us derivative of function, which we put equal to zero and we get out a stationary point. The stationary point is a point, in which we suppose existence of maximum or minimum of function.
Description
Citation
FLODEROVÁ, H. Extrémy funkce jedné a více proměnných [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO