Technologie výroby součástky za použití nástrojů ze slinutých karbidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh technologie malosériové výroby pístu motoru. Je zde řešena problematika obrábění hliníku moderními materiály nástrojů a technologický postup součásti. Závěrem je v práci zhodnocena ekonomická stránka technologie a je uvedeno srovnání cen na trhu nejdostupnějších dodavatelů.
This bachelor thesis deals with the manufacturing technique of aluminium motor piston. The issue of aluminium machining is resumed and a one manufacturing method of the piston is in the thesis suggested. In conclusion is made a summary of prices of available cutting tools on the market.
Description
Citation
CABALKA, J. Technologie výroby součástky za použití nástrojů ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: K čemu slouží a jaké znáte druhy procesních kapalin? Otázka 2: Co jsou to DLC povlaky? Otázka 3: Jaké byla požadovaná drsnost povrchu u vašeho výrobku? Otázka 4: Jaké znáte způsoby manipulace s třískami? Otázka 5: U výběru řezných nástrojů jste srovnával pouze cenu nebo i jiné parametry?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO