Škálovatelný internetový obchod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, která spadá do oblasti elektronického podnikání. Cílem je vytvořit systém, který umožní generování a paralelní provoz více internetových obchodů pomocí webového rozhraní bez nutnosti znalosti HTML. Aplikace se skládá ze dvou hlavních celků. Administrační, kde prodejci vkládají a spravují nabízené zboží, získávají přehled o vytvořených objednávkách a provádí detailní nastavení obchodu.  Druhou častí je rozhraní pro zákaznicky, které slouží pro prezentaci a prodej nabízeného zboží. Implementován je pomocí skriptovacího jazyka PHP5 a relační databáze MySQL 5.0. Uživatelské rozhraní je vytvořeno za použití HTML, JavaScriptu a kaskádových stylů CSS.
The work inquires into questions of Electronic Commerce, which comes within the range of Electronic Business. The purpose is to create a system which facilitates generating and parallel operation of more internet shops by the web interface without the necessity of HTML knowledge. The application consists of two main parts: Administrative, where sellers insert and control offered goods, get survey of made orders and do the detailed setting of their shop. The second part is interface for customers, which serves for presentation and selling offered goods. The system is implemented in language PHP5 and relational database MySQL 5.0. User interface is created using the HTML, JavaScript and Cascade Style Sheets CSS.
Description
Citation
ČTVRTLÍK, M. Škálovatelný internetový obchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO