Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vyhotovení finanční analýzy podniku Heineken Česká republika, a.s. Teoretická část definuje základní pojmy této oblasti. Vysvětluje, jak se finanční analýza vytváří a pomocí jakých nástrojů dosahuje svých cílů. V praktické části se na základě teoretických poznatků vyhotoví finanční analýza z účetních výkazů firmy. Dále budou navrženy kroky vedoucí k zlepšení stavu společnosti.
Bachelor’s thesis is focused on of the financial analysis at Heineken Česká republika, a.s. The theoretical part defines basic terms of this particular area. Explains how to create a financial analysis and with what kind of instruments reaches its goals. The financial analysis will be formed by using theoretical knowledge in the practical part of this thesis. Next there will be proposed measures for improvement of the company.
Description
Citation
ŠKARDA, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO