Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku v roce 2013 a jejich rozdíly. Hlavním cílem je porovnat změny vývoje v obou státech. Praktická část analyzuje problém zdanění příjmů fyzických osob na konkrétních příkladech.
The bachelor thesis deals with the tax on personal income in the Czech Republic and the Slovakia in 2013 and their differences. The main objective is to compare the changes in the development of both countries. The practical part analyzes the problem of personal income taxation on specific examples.
Description
Citation
MARKOVÁ, L. Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Libor Benátský (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Další otázky: Ing. Benátský: Co vám říká tzv. milionářská daň? Od jaké výše se bude korigovat nezdanitelná částka? - částečně zodpovězeno Ing. Benátský: Příjmy z pronájmu - ČR versus SR. - zodpovězeno Doc. Myšková: Co je solidární daň? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO