Modul pro monitorování teploty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro vícebodové monitorování teploty v chladících a mrazících zařízeních ve skladech a prodejnách potravin. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128, čidla jsou realizována monolitickými teploměry DS18S20, připojenými pres 1-wire sběrnici. Modul umožňuje připojení až 32 teplotních čidel, obsahuje vlastní paměť pro naměřená data, hodiny reálného času, rozhraní pro přenos dat sítí Ethernet a displej s ovládacími tlačítky pro základní obsluhu. Měření probíhá periodicky v intervalu definovaném uživatelem, naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti a zobrazovány na displeji. Data je též možno přenášet přes síť Ethernet do klientského PC, kde je na uživatelském software možno prohlížet data a zobrazit grafické průběhy naměřených teplot.
Content of the Bachelor Thesis covers design and realisation of an unit for multipoint temperature measuring in cooling and freezing equipments in food stores and shops. As a controlling microcomputer is used an Atmel ATMega128, temperature sensors are realised by DS18S20 digital thermometers, connected via 1-wire bus. Unit can read temperature from 32 temperature sensors, includes memory for measured data, real time clock, Ethernet interface and display with buttons for basic user control. Temperatures are measured periodically with user defined interval, values are stored into internal memory and showed on display. Measured data can also be transferred via Ethernet to clinent PC, where can be viewed in form of table and graphs.
Description
Citation
MARTÍNEK, J. Modul pro monitorování teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO